Tehlikeli Atık Bertaraf Firmaları Eskişehir

Tehlikeli Atık Bertaraf Firmaları Eskişehir, Eskişehir Tehlikeli Atık Bertaraf Firmaları, Tehlikeli Atık Bertaraf Eskişehir, Eskişehir Tehlikeli Atık Bertaraf

Tehlikeli Atık Bertaraf Firmaları Eskişehir

Tüm firmaların evsel ve endüstriyel atık sularını toplayan, planlamasını yapan, koordine eden, tehlikeli atık firmaları ve kapasiteli atıksu arıtma tesisi ile koordineli olarak işletme hizmeti vermekteyiz. Firmamız işletmesi; fiziksel, kimyasal, biyolojik arıtma, azot giderimi, dezenfeksiyon, kimyasal arıtma, çamur yoğunlaştırma ve susuzlaştırma işlemlerinden oluşmaktadır.

Tehlikeli atık bertarafı yapan firmalar ile yaptığımız çalışmalarda arıtılan su tesise deşarj edildiğinde ulusal ve AB mevzuatı tarafından belirlenen standartlar karşılanmaktadır. Emisyon standartlarını ve tesis performansını izlemek için akredite çevre laboratuvarlarında günlük olarak analizler yapmaktayız.

Hizmet Faaliyet Süreci

Teknik ve idari kontrollerle bağımsız ve tarafsız bir şekilde faaliyet göstermekteyiz. Uzun yıllar faaliyetine devam ettiğimiz lisanslı atık firmaları tesisi binasına taşındık.

Tehlikeli atık bertaraf firmaları ve çevre laboratuvarı olarak faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odası’ndan bağımsız yönetim, hakkaniyete uygun bir yapı içinde teknik yönetim faaliyetlerini sürdürmekteyiz.

Hizmet Alanı Laboratuvar Sistem İçeriği

 • Analitik yöntemleri geliştirmekteyiz.
 • Alan standardizasyonunu sağlamaktayız.
 • Analizde kullanılan teknikler konusunda uygun şekilde eğitilmiş personel ile çalışıyor ve yıllık planlı eğitim kursları ile yetkinliklerini artırıyoruz.
 • Analitik yöntemler için gerekli olan güvenilir, yüksek kaliteli cihaz ve araçları kullanmaktayız.
 • Yeterlilik test programlarına katılım ve laboratuvarlar arası karşılaştırmalar yoluyla geliştirilmiş güvenilirlik çizelgesini oluşturmaktayız.

Hizmet Çevre Alanı

 • Eskişehir Enstitü çerçevesinde uluslararası standartlar ve kimyasal atık bertaraf firmaları ile uygulamalar hakkında iyi bilgi sahibi olmayı taahhüt etmekteyiz.
 • Çevre Laboratuvarı yükümlülük/ sorumluluklarını yerine getirerek kalite politikaları ve hedefleri oluşturarak tüm çalışanların katkısını sağlamaktayız. Ayrıca laboratuvarlarımızda yasal gerekliliklerin/müşteri taleplerinin anlaşılmasını ve karşılanmasını mümkün kılmaktayız. Hatta riskleri tanımlayarak mevcut ve potansiyel riskleri değerlendirip ciddiyetlerini en aza indirmekteyiz.
 • YGG toplantılarında hedeflerinizi güncellemekteyiz.
 • Gerekli kaynakları sağlayarak KYS’yi geliştirerek uygulama aşamasına getirmekteyiz.
 • Laboratuvar personelinin sistem tanımlı belgelere sürekli erişimi olduğundan emin olup ve personelle görüşerek KYS etkinliğini sağlamaktayız.
 • Çalışanlarla yapılan görüşmeler sırasında, çalışanları müşteri ve devlet taleplerini yerine getirmenin önemi konusunda bilgilendirme yapmakta, çevre ve
  şehircilik bakanlığı lisanslı atık firmaları
  ile uygulamalı olarak çalışmaları yürütmekteyiz.

Daha Fazla Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçiniz

Tehlikeli Atık Bertaraf Firmaları Eskişehir, Eskişehir Tehlikeli Atık Bertaraf Firmaları, Tehlikeli Atık Bertaraf Eskişehir, Eskişehir Tehlikeli Atık Bertaraf